წესები და პირობები

ამ ვებ-გვერდზე წვდომით, რომელიც ხელმისაწვდომია rbl.ge-დან, თქვენ ეთანხმებით, რომ იყოთ ვალდებული იყოთ ამ ვებგვერდის გამოყენების წესები და პირობები და ეთანხმებით, რომ პასუხისმგებელი ხართ შეთანხმებაზე ნებისმიერ მოქმედ ადგილობრივ კანონებთან. თუ არ ეთანხმებით რომელიმე ამ პირობებს, გეკრძალებათ ამ საიტზე შესვლა. ამ ვებსაიტზე განთავსებული მასალები დაცულია საავტორო და სავაჭრო ნიშნების კანონით.

2. გამოიყენეთ ლიცენზია

ნებადართულია დროებით ჩამოტვირთოს მასალების ერთი ასლი Rebel-ის ვებსაიტზე მხოლოდ პირადი, არაკომერციული, გარდამავალი სანახავად. ეს არის ლიცენზიის გაცემა და არა უფლების გადაცემა და ამ ლიცენზიით თქვენ არ შეგიძლიათ:

მასალების შეცვლა ან კოპირება;

გამოიყენოს მასალები ნებისმიერი კომერციული მიზნით ან ნებისმიერი საჯარო ჩვენებისთვის;

მცდელობა შეცვალოს ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც შეიცავს Rebel-ის ვებსაიტს;

წაშალეთ ნებისმიერი საავტორო ან სხვა საკუთრების აღნიშვნა მასალებიდან; ან

მასალების სხვა პირზე გადაცემა ან მასალების „სარკე“ ნებისმიერ სხვა სერვერზე.

ეს საშუალებას მისცემს Rebel-ს შეწყვიტოს რომელიმე ამ შეზღუდვის დარღვევის შემთხვევაში. შეწყვეტის შემდეგ, თქვენი ნახვის უფლება ასევე შეწყდება და თქვენ უნდა გაანადგუროთ ნებისმიერი გადმოწერილი მასალა, იქნება ეს ბეჭდური თუ ელექტრონული ფორმატით.

3. პასუხისმგებლობის უარყოფა

Rebel-ის ვებსაიტზე ყველა მასალა მოწოდებულია „როგორც არის“. Rebel არ იძლევა გარანტიას, შეიძლება იყოს გამოხატული ან ნაგულისხმევი, ამიტომ უარყოფს ყველა სხვა გარანტიას. გარდა ამისა, Rebel არ აკეთებს რაიმე სახის წარმოდგენას მის ვებსაიტზე არსებული მასალების გამოყენების სიზუსტეზე ან სანდოობასთან დაკავშირებით, ან სხვაგვარად ეხება ასეთ მასალებს ან ამ ვებსაიტთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საიტს.

4. შეზღუდვები

Rebel ან მისი მომწოდებლები პასუხისმგებელნი არ იქნებიან ზარალზე, რომელიც წარმოიქმნება Rebel-ის ვებსაიტზე მასალების გამოყენების ან გამოყენების შეუძლებლობის გამო, მაშინაც კი, თუ Rebel ან ამ საიტის უფლებამოსილი წარმომადგენელი ეცნობა ზეპირად ან წერილობით შესაძლებლობას. ასეთი ზიანი. ზოგიერთი იურისდიქცია არ იძლევა ნაგულისხმევი გარანტიების შეზღუდვას ან პასუხისმგებლობის შეზღუდვას შემთხვევითი ზიანისთვის, ეს შეზღუდვები შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე.

5. გადასინჯვები და შეცდომა

Rebel-ის ვებსაიტზე განთავსებული მასალები შეიძლება შეიცავდეს ტექნიკურ, ტიპოგრაფიულ ან ფოტოგრაფიულ შეცდომებს. Rebel არ დაგპირდება, რომ ამ ვებსაიტზე არსებული ნებისმიერი მასალა ზუსტი, სრული ან აქტუალურია. Rebel-ს შეუძლია ნებისმიერ დროს შეცვალოს ვებ-გვერდზე განთავსებული მასალები გაფრთხილების გარეშე. Rebel არ იღებს ვალდებულებას განაახლოს მასალები.

6. ბმულები

Rebel-ს არ განუხილავს ყველა საიტი, რომელიც დაკავშირებულია მის ვებსაიტთან და არ არის პასუხისმგებელი რომელიმე ასეთი დაკავშირებული საიტის შინაარსზე. ნებისმიერი ბმულის არსებობა არ ნიშნავს Rebel-ის მიერ საიტის მხარდაჭერას. ნებისმიერი დაკავშირებული ვებსაიტის გამოყენება მომხმარებლის პასუხისმგებლობაა.

7. საიტის გამოყენების პირობები ცვლილებები

Rebel-ს შეუძლია ნებისმიერ დროს გადახედოს თავისი ვებსაიტის გამოყენების ამ წესებს წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ამ ვებსაიტის გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ ვალდებულნი ხართ დაკავდეთ ამ გამოყენების წესებისა და პირობების მიმდინარე ვერსიით.

8. თქვენი კონფიდენციალურობა

გთხოვთ, წაიკითხოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

9. მარეგულირებელი კანონი

ნებისმიერი პრეტენზია, რომელიც დაკავშირებულია Rebel-ის ვებსაიტთან, რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით, კანონის კონფლიქტის დებულებების გარეშე.